Hakkımızda

Çatışma Gündemi Nedir?


Çatışma bölgelerinde devam etmekte olan krizlerin siyasi, insani ve askeri yönlerini en güncel, anlaşılır, olabildiğince objektif ve yalın bir dille Türkiye kamuoyuna ulaştırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen haber-analiz portalıdır. Söz konusu krizlerin gidişatını, siyasi gelişmeleri, insani durumu, gündelik çatışma ve gelişmeleri dökümente etmeyi amaçlayan Çatışma Gündemi, aynı zamanda Türk kamuoyunda söz konusu kriz bölgesilerine dair referans ve kaynak bilgi merkezi olmayı amaçlamaktadır.


Çatışma bölgelerindeki siyasi istikrarsızlık ve çatışma ortamı, oldukça giriftleşen ve her geçen gün yeni aktörlerin ortaya çıkıp pek çok aktörün de sahneyi terk ettiği bir zeminde ilerlemektedir. Sıklıkla karşılaşılan dezenformasyon ve propaganda savaşlarına karşı mevcut durumu olduğu gibi yansıtan kaynak bir bilgi portalına ihtiyaç duyulmaktadır. Çatışma Gündemi bu ihtiyaca yönelik ciddi ve bir o kadar da sade ve anlaşılır bir proje olarak söz konusu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.