Nakşibendi Erkekler Ordusu
07 Kasım 2020

Ceyş’ül Rical et-Tarika el-Nakşibendiyye adıyla ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından Saddam Hüseyin’in idamı sonrasında 2006’da kuruldu.

Sünni Arap kitle içerisinde etkin olan örgüt, Sufi ekolden beslenen insan kaynağıyla bölgedeki diğer örgütlerden ayrışmıştır.

Örgüt, Nakşibendi kimliğinin yanında Baasçı ideolojik arkaplana sahiptir. İzzet İbrahim el-Duri’nin Nakşibendilerin içerisinden gelmesi ve Baas rejimindeki konumu bu sonuç üzerinde etkilidir.

Liderliği ve komuta kademesiyle alakalı detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ancak başta el-Duri olmak üzere örgüte yön veren siyasi ve askeri figürlerin çoğunun eski Baas unsurları oldukları  bilinmektedir.

ABD tarafından Irak’taki “barış ve istikrara” zarar verdiği gerekçesiyle terör örgütü ilan edilmiştir.

Amerikan işgali sürecinde Sünni Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde Amerikan askeri unsurları ve yeni Irak hükümeti unsurlarına karşı direniş grubu olarak faaliyet gösteren yapı, 2013 sonrasında Sünni bölgelerde hükümet güçlerinin yaşadığı kayıplarda pay sahibi oldu.

Ramadi, Havice ve Felluce’de hükümet güçlerine karşı çarpışarak bölgede oluşan otorite boşluğunu ilk etapta doldurmaya çalışsalar da kısa sürede bölgenin DEAŞ’ın kontrolüne geçmesine engel olamadılar.

En güçlü dönemlerinde dahi sayılarının 5 bin kadar olduğu düşünülen örgüt, baskınlar ve pusular yoluyla “gerilla savaşını” tercih ederken alan hakimiyeti stratejisi gütmemiştir.

Ensar’ül Sünne, el-Kaide, Irak İslam Ordusu ve DEAŞ gibi diğer devlet dışı silahlı aktörlerle dönem dönem Irak hükümet güçleri ve Koalisyon güçlerine karşı işbirliğinde bulundular. Öte yandan ideolojik olarak söz konusu gruplarla olan farklılıklarını da muhafaza ettiler.

Sempatizan ve milis kaynağı olarak bölge aşiretlerinden faydalanan örgüt Cuburi aşireti (Havice, Şarkat, Kerkük),  Ubeydi aşireti ( Tuz Hurmatu ve Reşhad), Azzavi aşireti (Diyala) ve Harbi aşireti (Selahaddin) gibi yapılardan çok sayıda kişiyi bünyesine katmıştır.